Tag Archives: hiếm muộn

YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG XÉT NGHIỆM AMH CHỈ SỐ AMH

  CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHỈ SỐ AMH- Xét nghiệm AMH Chỉ số AMH  LÀ GÌ 1. Xét nghiệm AMH Chỉ số AMH là gì? AMH là viết tắt của Anti-Mullerian Hormone, là tên một hormon được sản xuất bởi các tế bào hạt của nang noãn tiền hốc và nang noãn có hốc […]